Surah Lazim

Front of the Quran

Image via Wikipedia

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum,

Berikut adalah senarai Surah-Surah Lazim termasuk terjemahannya. Untuk sama-sama kita menjadikannya sebagari amalan. Insya Allah, Allah akan senantiasa mengingati hamba-Nya sekiranya kita sebagai hamba-Nya senantiasa mengingati-Nya.

  1. Al-Fatihah
  2. Al-Kaafiruun
  3. Al-Asr
  4. Al-Ikhlass
  5. Al-Falaq
  6. Al-Kauthar
  7. Al-Takathur
  8. Al-Qadr
  9. Adh-Dhuha
  10. Al-Maa’un
  11. Al-Qariah
  12. Al-’Alaq
  13. Al-Lail
  14. Al-A’la
  15. An-Nass
  16. Al-Quraisy
  17. Al-Aadiyat
  18. Al-Falaq
  19. Asy-Syams
  20. Al-Masad
  21. Al-Fiil
  22. Az-Zalzalah
  23. At-Tiin
  24. Al-Balad
  25. An-Nasr
  26. Al-Humazah
  27. Al-Bayyinah
  28. As-Syarh
  29. Al-Fajr
  30. Al-Ghasyiyah
  31. Al-Taariq
  32. Al-Burruj
  33. Al-Insyiqaaq
  34. Al-Mutaffifin
  35. Al-Infitaar
  36. At-Takwir
  37. ’Abasa

Bagi sesiapa yahg ingin untuk memuat turun di dalam bentuk sila ke “Link” Di bawah:

Surah-Surah Lazim termasuk terjemahan (PDF)

Surah-Surah Lazim termasuk terjemahan (MS Word)